Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze toewijding aan duurzaamheid is een investering in onze gezamenlijke toekomst. Dit betekent dat we aan onze huidige behoeften moeten voldoen, maar tegelijkertijd de planeet willen beschermen voor toekomstige generaties. Ons doel: Een betere toekomst voor onze klanten, onze leveranciers, onze werknemers en onze buren.

Duurzame productieprocessen

Onze productiemethodes zijn zuinig in energieverbruik en leveren producten van betere kwaliteit.  Onze milieuvriendelijke productieprocessen bewijzen elke dag onze betrokkenheid bij duurzaamheid bij alles wat we doen:

ISO 14001 Normen en eisen voor milieumanagement

Het milieumanagementsysteem (EMS) van Velcro Companies is voorzien van ISO 14001-certificatie. Sinds 2003 hebben we onze jaarlijkse doelstellingen behaald of overtroffen en hebben we meer dan 1300 milieu-initiatieven opgezet. We hebben onze algehele impact op het milieu met 25% teruggebracht, terwijl onze productiecapaciteit is toegenomen. Door ons EMS uit te breiden, zijn we in staat om onze impact op het milieu te minimaliseren, kosten te besparen en op efficiënte wijze hoogwaardige producten te produceren.