DUURZAAMHEID EN MILIEUBEWUSTE PRODUCTIE BIJ VELCRO COMPANIES

Onze toewijding aan duurzaamheid is een investering in onze gezamenlijke toekomst. Dit betekent dat we niet alleen aan onze huidige behoeften willen voldoen, maar ook dat we de planeet willen behouden voor toekomstige generaties. Ons doel: Een betere toekomst voor onze klanten, leveranciers, werknemers en buren.

Milieuvriendelijke productieprocessen

Met onze productiemethoden werken we aan energiebesparing en verbeterde productkwaliteit. Elke dag laten we met ons milieubewuste productieproces onze toewijding aan duurzaamheid zien bij alles wat we doen:

We werken regelmatig samen met consultants, klanten, leveranciers en buren om tot nieuwe ideeën te komen die goed zijn voor het milieu en die we vervolgens ook in de praktijk kunnen brengen.

ISO 14001-eisen voor milieumanagement

Het milieumanagementsysteem (EMS) van Velcro Companies is voorzien van ISO 14001-certificatie. Sinds 2003 hebben we onze jaarlijkse doelstellingen behaald of overtroffen en hebben we meer dan 1300 milieu-initiatieven opgezet. We hebben onze algehele impact op het milieu met 15% teruggebracht en ondertussen is onze productiecapaciteit verder toegenomen. Door ons EMS uit te breiden, hebben we onze impact op het milieu weten te minimaliseren, kosten beperkt en op efficiënte wijze hoogwaardige producten voortgebracht.