Privacy Policy

Deze privacy policy is van toepassing op https://www.velcro.nl, eigendom en onder beheer van Velcro USA Inc., (‘Velcro’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’). In dit beleid wordt beschreven hoe Velcro USA Inc. de persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt die u verstrekt op onze website https://www.velcro.com/. Daarnaast wordt beschreven welke keuzes u kunt maken met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en hoe u deze gegevens kunt bekijken en bijwerken.

EU-VS Privacy Shield

Velcro USA Inc. (en haar dochterondernemingen Velcro Europe S.A., VIL Ltd., Velcro GmbH, Velcro Italia S.R.L. en Velcro Industries France) participeert in de EU-VS Privacy Shield overeenkomst en heeft de naleving hiervan gecertificeerd. Velcro USA Inc. heeft zich verbonden aan het behandelen van alle persoonlijke gegevens die worden ontvangen vanuit lidstaten van de Europese Unie (EU), op basis van de Privacy Shield overeenkomst, volgens de toepasselijke richtlijnen van de Overeenkomst. Bekijk de Privacy Shield lijst van het Department of Commerce van de Verenigde Staten voor meer informatie over de Privacy Shield overeenkomst.

Velcro USA Inc. is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonlijke gegevens die zij ontvangt, volgens de Privacy Shield overeenkomst, en vervolgens overdraagt aan een derde partij die optreedt als vertegenwoordiger in haar naam. Velcro USA Inc. voldoet aan de Privacy Shield richtlijnen, met inbegrip van de aansprakelijkheidsbepalingen voor het doorgeven van gegevens aan derden, voor alle overdrachten van persoonlijke gegevens aan derden vanuit de EU.

Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die zijn ontvangen of overgedragen in overeenstemming met de Privacy Shield overeenkomst, is Velcro USA Inc. onderhevig aan de handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission in de Verenigde Staten. In bepaalde gevallen kan van Velcro USA Inc. worden verplicht persoonlijke gegevens vrij te geven naar aanleiding van wettelijke verzoeken door de openbare autoriteiten, bijvoorbeeld om aan vereisten voor de nationale veiligheid of wetshandhaving te voldoen.

Onder bepaalde omstandigheden, die gedetailleerder worden beschreven op de website van Privacy Shield, kunt u een beroep doen op een bindende arbitrage wanneer andere geschillenprocedures geen resultaat hebben gehad.

1. Verzameling en gebruik van gegevens 
We verzamelen de volgende gegevens van u:

We gebruiken deze gegevens voor het volgende:

2. Delen van gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens met derden alleen op die manieren zoals beschreven in dit privacy policy. We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden en verspreiden deze niet op een andere manier.

Service providers
We kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan bedrijven die services bieden om ons te helpen zakelijke activiteiten uit te voeren, zoals het verzenden van e-mails. Deze bedrijven hebben toestemming uw persoonlijke gegevens alleen waar nodig te gebruiken om deze services aan ons te bieden en zijn contractueel verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Disclaimer
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook in de volgende gevallen vrijgeven:

Indien Velcro USA Inc. te maken krijgt met een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van haar activa, wordt u via een e-mail en/of een prominente melding op onze website op de hoogte gesteld van enige wijzigingen in het eigendom of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, inclusief eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, door derden met vooraf door u gegeven toestemming.

3. Toegang en keuzes van gebruikers

Als uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, kunt u ons vragen deze te corrigeren, bij te werken, aan te passen of te verwijderen door onze klantenservice te mailen of door telefonisch of via een brief contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande contactgegevens. We reageren binnen dertig (30) dagen op uw aanvraag. Ga naar uw profiel/account om al uw bij ons bekende persoonlijke gegevens te bekijken. We bewaren uw gegevens voor zo lang als nodig is om u services te bieden en om aan juridische verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten na te leven.

Opzegvoorkeuren
Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven, gebruiken we uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrief naar u te verzenden. Met het oog op uw privacy kunt u aangeven wanneer u geen nieuwsbrieven of marketing-e-mails meer wilt ontvangen door de opzeginstructies in deze e-mails te volgen, uw e-mailvoorkeuren aan te passen op de pagina met uw accountinstellingen of door contact met ons op te nemen via deze pagina.

4. Cookies en andere trackingtechnologie

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer van een gebruiker wordt opgeslagen voor registratiedoeleinden. We gebruiken cookies op deze website. We koppelen echter de gegevens die we in cookies opslaan niet aan enige persoonlijke gegevens die u invoert op onze website.

We gebruiken sessiecookies en/of permanente cookies. Een sessiecookie verloopt wanneer u uw browser sluit. Een permanente cookie blijft gedurende langere tijd op uw harde schijf staan. Deze cookies helpen ons te bepalen welke inhoud op onze website het meest effectief is. U kunt permanente cookies verwijderen door de instructies in de helpfunctie van uw internetbrowser te volgen. Als u geen toestemming geeft voor cookies, kunt u onze website gewoon gebruiken, maar het gebruik van sommige gedeelten van de website is dan wel beperkt.

Analytics /logbestanden
Net als de meeste andere websites, verzamelen we bepaalde gegevens automatisch en slaan we ze op in logbestanden. Deze gegevens omvatten onder andere IP-adres (Internet Protocol), browsertype, internetprovider (ISP), verwijzende pagina’s /exit pagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en gegevens over klikgedrag. We gebruiken deze gegevens, die niet naar individuele gebruikers kunnen worden herleid, om trends te analyseren, de website te beheren, gebruikershandelingen op de website bij te houden en om demografische gegevens over de gebruikersgroep in het algemeen te verzamelen. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan persoonlijke gegevens.

Tracking door derden
Het gebruik van trackingtechnologie door onze serviceproviders, technologiepartners en andere derde partijen (zoals sociale media) op de website valt niet onder ons privacy policy. Deze derde partijen kunnen cookies, transparante GIF’s, afbeeldingen en scripts gebruiken waarmee ze hun inhoud op onze website beter kunnen beheren. We koppelen de verzamelde gegevens niet aan de persoonlijke gegevens van onze klanten of gebruikers.

Behavioral targeting/re-targeting
We werken samen met een extern advertentienetwerk dat onze advertenties op andere websites beheert. Onze advertentienetwerkpartner gebruikt cookies, web bakens en andere trackingtechnologie om gegevens, die niet tot u kunnen worden herleid, te verzamelen over uw gedrag op deze en andere websites om u doelgerichte advertenties te tonen gebaseerd op uw interesses. Als u niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt om u doelgerichte advertenties te bieden, kunt u zich op deze pagina voor de VS of deze pagina binnen de Europese Unie afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties. U krijgt wel nog steeds algemene advertenties te zien.

Let op: u kunt zich hiermee niet afmelden voor advertenties. U zult nog steeds algemene advertenties zien.

5. Beveiliging

We vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk. We volgens algemeen geaccepteerde standaarden voor het beveiligen van de persoonlijke gegevens die naar ons worden verzonden, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. Geen enkele online overdrachtsmethode of digitale opslagmethode is echter 100% veilig. We kunnen daarom niet volledige beveiliging garanderen. Als u nog vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via legal@velcro.com.

6. Aanvullende informatie

Koppelingen naar websites van derden
Onze website bevat koppelingen naar andere websites die mogelijk andere privacy regels hanteren dan Velcro USA Inc.. Indien u gegevens invoert op een van deze websites, vallen deze gegevens onder de privacy policy van de betreffende website. We raden u aan de privacy policy van elke website die u bezoekt zorgvuldig door te lezen.

Blog/forum
Onze website bevat een blog en community forum die openbaar toegankelijk zijn. Wees u ervan bewust dat eventuele informatie die u hierin verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen. Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens van onze blog of ons community forum worden verwijderd, kunt u via deze pagina contact met ons opnemen. We zullen u zo snel mogelijk beantwoorden. In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens niet verwijderen. Als dit het geval is, laten we u weten waarom.

Social Media functies en widgets
Onze website bevat Social Media functies, zoals de ‘Vind ik leuk’ knop van Facebook, en widgets, zoals de knop ‘Delen’, of interactieve miniprogramma’s die op onze website worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u bezoekt op onze website verzamelen en kunnen een cookie instellen om de functie goed te laten werken. Social Media functies en widgets worden of gehost door een derde partij of direct op onze website gehost. Het gebruik van deze functies is onderhevig aan de privacy policy van het bedrijf dat de functie aanbiedt.

Wijzigingen in de privacy policy
We kunnen deze privacy policy bijwerken naar aanleiding van wijzigingen in onze gegevensprocessen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, brengen we u hiervan via een e-mail of middels een melding op deze website op de hoogte voordat de wijziging van kracht wordt. We raden u aan deze pagina regelmatig door te nemen voor de laatste wijzigingen in onze privacy procedures.

 

7. Contactgegevens

Postadres
Velcro USA Inc.
95 Sundial Avenue
Manchester, NH 03103
United States