Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 28 juni 2021

Dit privacybeleid geldt voor de websites www.velcro.comwww.velcro.com.mxwww.velcro.com.arwww.velcro.com.uywww.velcro.com.brwww.velcro.co.ukwww.velcro.eswww.velcro.ptwww.velcro.frwww.velcro.dewww.velcro.nl, www.velcro.itwww.velcro.com.trwww.velcro.plwww.velcro.czwww.velcro.huwww.velcro.com.rowww.velcro.ruwww.velcro.fiwww.velcro.dkwww.velcro.nowww.velcro.sewww.velcro.co.ilwww.velcro.co.zawww.velcro.com.auwww.velcro.com.cnwww.velcro.com.hk die eigendom zijn van en worden beheerd door Velcro USA Inc. of een van zijn dochtermaatschappijen (samen “Velcro Companies”, “Wij”, “Ons”, “Onze” genoemd). Wij respecteren uw recht op privacy en stellen uw vertrouwen op prijs. Dit privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, ontvangen, gebruiken, opslaan, delen, doorgeven en verwerken. Het beschrijft ook uw recht om te bepalen wat we doen met de gegevens die we van u verzamelen of bewaren.

Velcro USA Inc. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op de manieren die in dit privacybeleid zijn beschreven.

1. Verzameling en gebruik van gegevens

We verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer
 • Gegevens over uw bedrijf zoals de bedrijfsnaam, de grootte van het bedrijf en het soort bedrijf

We gebruiken deze gegevens voor het volgende:

 • Beoordelen wat uw bedrijf nodig heeft om gepaste producten aan te bieden
 • U de aangevraagde informatie over producten en diensten bezorgen
 • Antwoorden op vragen aan de klantenservice
 • Nieuwsbrieven verzenden
 • Marketingberichten verzenden
 • Antwoorden op uw vragen en twijfels
 • Onze website en marketinginspanningen verbeteren
 • Aan onderzoek doen en analyseren
 • Content weergeven op basis van uw interesses

2. Delen van gegevens

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden op de manieren die worden beschreven in dit privacybeleid. We verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden en verspreiden ze evenmin op andere manieren.

Dienstverleners
We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan dienstverlenende bedrijven die ons helpen met zakelijke activiteiten, zoals e-mails verzenden naar u. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om ons die diensten te verlenen en zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Juridische disclaimer
We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken:

 • Wanneer dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld om mee te werken aan een dagvaarding of een vergelijkbaar juridisch proces.
 • Wanneer we er oprecht van overtuigd zijn dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te waarborgen, om fraude te onderzoeken of om aan een eis van de overheid te voldoen

Wanneer Velcro USA Inc. betrokken raakt bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van zijn activa, wordt u via een e-mail en/of een prominente melding op onze website op de hoogte gebracht van wijzigingen in het eigendom of het gebruik van uw persoonsgegevens, inclusief eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens, door derden met uw voorafgaande toestemming.

3. Toegang en keuzes van gebruikers

Volgens de geldende nationale wetten, met inbegrip van de privacywetten van Californië en de internationale wetten, zoals de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming, hebt u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • U hebt mogelijk het recht om informatie te vragen over de persoonsgegevens die we van uw verzamelen, en met welke doeleinden en hoe we uw persoonsgegevens verwerken. U kunt wellicht ook een kopie van uw persoonsgegevens opvragen.
 • U hebt mogelijk het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gemakkelijk bruikbaar formaat.
 • U hebt mogelijk het recht om te vragen de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, te corrigeren, aan te vullen, te wijzigen of te wissen.

Om dit soort verzoeken te doen of om uw rechten anderszins uit te oefenen, kunt u hier e-mailen naar onze klantenservice of contact met ons opnemen via de telefoon of de post, aan de hand van de onderstaande contactgegevens. We reageren binnen dertig (30) dagen op uw aanvraag. We bewaren uw gegevens voor zo lang als nodig is om u diensten te verlenen en om aan juridische verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten na te leven.

Als u het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in bovenstaande alinea 1, of de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan onze dienstverleners, zoals beschreven in bovenstaande alinea 2, wilt beperken, kunt u hier e-mailen naar onze klantenservice of contact met ons opnemen via de telefoon of de post, aan de hand van de onderstaande contactgegevens.

Opzegvoorkeuren
Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven, gebruiken we uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief te sturen. Met het oog op uw privacy kunt u aangeven dat u geen nieuwsbrieven of marketing-e-mails meer wil ontvangen door de opzeginstructies in de e-mails te volgen, uw e-mailvoorkeuren aan te passen op de pagina met uw accountinstellingen of door hier contact met ons op te nemen.

Non-discriminatie
We zullen u niet discrimineren omdat u uw rechten als consument uitoefent.

4. Privacybeleid

Het is Velcro Companies´ beleid om te voldoen aan de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten. Velcro Companies zal uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet aan derden verkopen, verspreiden of ter beschikking stellen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve indien en voor zover dat wettelijk vereist is, of indien dat noodzakelijk is voor Velcro Companies in verband met de levering van producten of diensten aan u.

Velcro Companies erkent het belang van het beschermen van informatie die via de website wordt verzonden en spant zich in om veiligheidsmaatregelen te nemen om al deze informatie te beschermen. Velcro Companies kan echter niet garanderen dat elektronische transacties of communicatie volledig veilig is. Velcro Companies zal redelijke maatregelen nemen om alle persoonlijk identificeerbare of klantspecifieke informatie te beveiligen en te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging.

5. Cookies en andere trackingtechnologie

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer van een gebruiker wordt opgeslagen voor registratiedoeleinden. We gebruiken cookies of soortgelijke technologieën op deze website. We koppelen echter de gegevens die we in cookies opslaan niet aan enige persoonsgegevens die u invoert op onze website.

We gebruiken sessiecookies en/of permanente cookies. Een sessiecookie verloopt wanneer u uw browser sluit. Een permanente cookie blijft gedurende langere tijd op uw harde schijf staan. Deze cookies helpen ons te bepalen welke inhoud op onze website het meest effectief is. U kunt permanente cookies verwijderen door de instructies in het helpgedeelte van uw internetbrowser te volgen. Als u geen toestemming geeft voor cookies, kunt u onze website gewoon gebruiken, maar het gebruik van sommige gedeelten van de website is dan wel beperkt.

Analyse-/Logbestanden
Net als de meeste websites verzamelen we bepaalde gegevens automatisch en slaan we ze op in logbestanden. Deze gegevens omvatten onder andere IP-adres (Internet Protocol), browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzings-/uitgangpagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en gegevens over klikgedrag. We gebruiken deze gegevens, die niet naar individuele gebruikers kunnen worden herleid, om trends te analyseren, de website te beheren, gebruikershandelingen op de website bij te houden en om demografische gegevens over de gebruikersgroep in het algemeen te verzamelen. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan persoonsgegevens.

Tracking door derden
Het gebruik van cookies of soortgelijke trackingtechnologieën door onze dienstverleners, technologiepartners en andere externe partijen (zoals sociale media) op de website valt niet onder ons privacybeleid. Deze externe partijen kunnen cookies, transparante GIF’s, afbeeldingen en scripts gebruiken waarmee ze hun inhoud op onze website beter kunnen beheren. We koppelen de verzamelde gegevens niet aan de persoonsgegevens van onze klanten of gebruikers.

Gedragstargeting/re-targeting
We werken samen met een extern advertentienetwerk dat onze advertenties op andere websites beheert. Onze advertentienetwerkpartner gebruikt cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën om gegevens die niet tot u kunnen worden herleid, te verzamelen over uw gedrag op deze en andere websites om u doelgerichte advertenties gebaseerd op uw interesses te bieden. Als u niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt om u doelgerichte advertenties te bieden, kunt u zich hier afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties. U krijgt wel nog steeds algemene advertenties te zien.

Let op: u kunt zich hiermee niet afmelden voor advertenties. U zult nog steeds algemene advertenties zien.

6. Beveiliging

We vinden de beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. We volgen algemeen geaccepteerde normen voor het beveiligen van de persoonsgegevens die naar ons worden verzonden, zowel tijdens de overdracht als na de ontvangst. Geen enkele online overdrachtsmethode of digitale opslagmethode is echter 100% veilig. We kunnen daarom geen volledige beveiliging garanderen. Als u nog vragen hebt over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via legal@velcro.com.

Frauduleuze e-mails
Dit zijn enkele manieren om frauduleuze e-mails te herkennen:

 • Controleer de identiteit van de verzender voordat u antwoordt op verzoeken via e-mail, bijlagen opent of op links klikt, ook al lijken ze van een betrouwbare bron te komen. Alle e-mailadressen van Velcro Companies eindigen op @velcro.com.
 • Breng uw IT-afdeling op de hoogte van alle pogingen tot phishing.
 • Bel naar Velcro Companies om onze communicaties te valideren, op 1-800-225-0180, optie 3.

7. Aanvullende informatie

Links naar websites van derden
Onze website bevat links naar externe websites die mogelijk andere privacyregels hanteren dan Velcro Companies. Als u gegevens invoert op een van deze websites, vallen deze gegevens onder het privacybeleid van de desbetreffende website. We raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt, zorgvuldig door te lezen.

Blog/forum
Onze website bevat een blog en communityforum die openbaar toegankelijk zijn. Wees u ervan bewust dat de informatie die u hierop verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen. Als u uw persoonsgegevens van onze blog of ons communityforum wilt laten verwijderen, kunt u hier contact met ons opnemen. We zullen zo snel mogelijk antwoorden. In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens niet verwijderen. Als dit het geval is, laten we u weten waarom.

Socialemediawidgets
Onze website bevat social media functies, zoals de vind-ik-leukknop van Facebook, en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma’s die op onze website worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze website bezoekt, verzamelen en kunnen een cookie instellen om de functie goed te laten werken. Social media functies en -widgets worden door een externe partij of direct op onze website gehost. Het gebruik van deze functies is onderhevig aan het privacybeleid van het bedrijf dat de functie aanbiedt.

Wijzigingen in dit beleid
We kunnen dit privacybeleid bijwerken naar aanleiding van wijzigingen in onze gegevensprocessen. Als we een aanzienlijke wijziging aanbrengen, brengen we u hier via een e-mail of melding op deze website van op de hoogte voordat de wijziging van kracht wordt. We raden u aan deze pagina regelmatig door te nemen voor de laatste wijzigingen in onze privacyprocedures.

8. Neem contact met ons op

Velcro USA Inc.

95 Sundial Avenue
Manchester, NH 03103
Verenigde Staten

Tel: 800-225-0180

Fax: +1 603-669-9271


Velcro Europe S.A.

Crta Mataro-Granollers, km 5, 8 08310
Argentona (Barcelona)
Spanje

Tel: (+34) 93 758 32 98

Looks like you’re using an unsupported browser. For the best experience, the latest versions of Chrome, Safari, Edge, and Firefox are all recommended.